Albreht Direr
Slikar na putu
Prevod Nada Uzelac
Pogovor Jovica Aćin
–600,00


Direrova pisma i dnevnički zapisi dragoceni su dokumenti o njegovom životu. U pismima nam daje nezaboravan opis Venecijanaca i svog svakodnevnog umetničkog rada. Iz njegovih ličnih beleški s puta po Holandiji saznajemo i koliko je novca potrošio i gde je i šta jeo. Pisma i dnevnici dopunjeni su ovde specijalnim dodatkom o oblikovanju slova.


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2014
Kolofon
Format
Strana
ISBN
11×18cm
172
978-86-89107-37-1