Tomas de Kvinsi
Osvetnik
Preveo Milan Miletić
–400,00Onaj niz užasnih događaja, od kojih se naš miran gradić i univerzitet na severoistoku Nemačke grčio godine 1816, nosio je u sebi – a smatralo se i da je slepi pokret čovekove životinjske strasti koja nesputano tutnji kroz ljude – nešto isuviše značajno da bi se tek tako zaboravio, to jest, bio je nešto preko čega ne bi moglo da se pređe, a da se ne ostavi poseban pisani trag…


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2013
Kolofon
Format
Strana
ISBN
11×18cm
88
978-86-89107-12-8