Pjer Loti
Uskršnje ostrvo
Prevod, napomene i pogovor Dejan Acović
–400,00


Monumentalne skulpture načinjene od vulkanskog tufa, bazalta ili opsidijana, na polinežanskim dijalektima nazivaju se moai. Bilo da je njihovo podizanje imalo veze s nestankom šuma, bilo da su ovi grandiozni kipovi samo nemi posmatrači ljudskih sukoba, enigma traje i danas. Pogledi kipova i dalje su upereni u nepreglednu pučinu, a njihovo ćutanje snažno odjekuje, kao huk mora. Ovaj huk mora snažno odjekuje i sa stranica koje je o Uskršnjem ostrvu napisao Pjer Loti (Pierre Loti), francuski pomorac i pisac.


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2017
Kolofon
Format
Strana
ISBN
12×17cm
92
978-86-6020-001-5