Jelena i Mihail Bulgakov
Dnevnik Majstora i Margarite
Prevod Nada Uzelac
Pogovor Jovica Aćin
–900,00

„… Jedno vreme imala sam utisak da njega muči to što ga ja ne shvatam kad on bolno viče… I rekla sam mu nasumice: „Dajem ti časnu reč da ću prekucati roman, da ću ga predati, tebe će štampati!“ – A on je slušao, prilično svesno i pažljivo, i potom rekao: „Neka znaju… neka znaju…“ (Jelena Sergejevna)


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2012
Kolofon
Format
Strana
ISBN
13.5×20cm
612
978-86-89107-05-0