Lav Nikolajevič Tolstoj
Carstvo Božije je u vama
Prevod Nada Uzelac
–850,00


… Noje, Mojsije i proroci učili su da onaj ko ubija, sakati ili muči svoje bližnje čini zlo. Da bi se suprotstavili takvom zlu i iskorenili ga, onog ko čini zlo treba kazniti smrću ili sakaćenjem ili nekakvim mučenjem. Ali Hristos sve to poriče. „A ja vam kažem da se ne protivite zlu“, da se ne protivite uvredi – uvredom, nego da umesto toga još jednom istrpite uvredu…


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2013
Kolofon
Format
Strana
ISBN
13.5×20cm
336
978-86-89107-10-4