Pol Doerti
Aleksandar Veliki. Smrt Boga
Preveo Milan Miletić
–600,00


Drhteći od groznice pored bazena, Aleksandar Makedonski mora da je razmišljao o sopstvenoj „čežnji za besmrtnošću“ i prisećao se opomene iz Ilijade: „Dan tvoje smrti se bliži“ i, možda, „on mora da u sopstvenoj palati umre od strašne bolesti.“ Aleksandar, novi Ahilej sa zapada, u stvari se ozbiljno razboleo, prolazeći kroz bolest obeleženu groznicom…


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2012
Kolofon
Format
Strana
ISBN
11×18cm
264
978-86-89107-06-7