Robert Luis Stivenson
Neobičan slučaj doktora Džekila i gospodina Hajda
Izdanje povodom 130 godina od prvog objavljivanja
Prevod Milan Miletić
Pogovor Jovica Aćin
–670,00

Tema dvojnika kod Roberta Luisa Stivensona ima kontekst koji premašuje granice datog romana. Nalazimo ga već, naime, u stavu koji je engleski romanopisac negovao kao svoje viđenje romaneskne umetnosti. Kao umetnost, Stivenson je izdvajao roman od ostalih književnih oblika.


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2015
Kolofon
Format
Strana
ISBN
Izdanje
11×18cm
176
978-86-89107-67-8