Dadli Rajt
Eleusinske misterije
Preveo Milan Miletić
–570,00Misterije su, kaže Platon, uspostavili ljudi velikog duha, koji su, u to rano doba,nastojali da podučavaju čistoti, da ublažavaju okrutnost, da uzdižu sopstveni moral i poboljšavaju sopstvene postupke, ali i da društvo obuzdavaju sponama čvršćim od onih koje nameću ljudski zakoni.


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2014
Kolofon
Format
Strana
ISBN
12×17cm
124
978-86-89107-19-7