Volas Deloa Votls
Kako se obogatiti? Kako biti veliki? Kako biti zdrav?
Preveo Aleksandar Maćešić
–480,00

Volas Deloa Votls (1860–1911), američki autor, čija se dela naširoko citiraju, naročito među pristalicama Nove misli i Pokreta za napredak oslanjanjem na sopstvene snage. Njegovo najpoznatije delo je knjiga Kako se obogatiti na naučnoj osnovi (1910), u kojoj izlaže metod o tome kako čovek može da se obogati.


Pregled
Slog i grafička oprema:
Filomen
Izdanje: 2014
Kolofon
Format
Strana
ISBN
11×18cm
264
978-86-89107-27-2